O pohar dekanky FIIT (kvalifikacia o pohar rektora 2019)

Name is required and should be at least 4 characters long.
Registration Closed
November 26, 2018
Bratislava, Slovakia
14 / 20
Date: November 26, 2018
Address: Škarniclova 799/1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Schedule

November 26, 2018: prezentácia účastníkov od: 16,30 do 16,50 hod začiatok: 17,00

Registration

Duration: November 13, 2018 - November 21, 2018
Instructions: turnaj prednostne pre študentov FIIT STU, od 19.11. sa môžu registrovať aj študenti FMFI UK